Interview : Teona Strugar Mitevska (Gos Exists, Her Name is Petrunya)

Il y a à l’origine de GOD EXISTS HER NAME IS PETRUNYA...

IALU_UGM_2019_Berlinale-interview